Факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў па педагогіцы і псіхалогіі

Адрас: пр-т Фрунзэ 27, корпус ЛТК, 1 паверх, аўд. 126 (дэканат).
Тэлефон: +375 (212) 37-23-24
Дэкан д.м.н. прафессар Гарадзецкая Ірына Уладзіміраўна
корпус ЛТК 4 паверх аўд. 429
Метадыст: Мацюш Ірына Сяргееўна

Факультет психологии и педагогикиФакультэт педагогікі і псіхалогіі вышэйшай медыцынскай школы арганізаваны ва УА "Віцебскі дзяржаўны ордэна Дружбы народаў медыцынскі ўніверсітэт" у адпаведнасці з рашэннем Савета ВДМУ ад 20.12.2000 г. З красавіка 2002 г. факультэт функцыянуе пад назвай «Факультэт павышэння кваліфікацыі па педагогіцы і псіхалогіі» ў адпаведнасці з узгадненнем Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 10.04.2002 г. (№29-15-01-09/302).

Асноўная мэта факультэта - павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўка выкладчыцкіх кадраў устаноў адукацыі медыцынскага профілю па спецыяльнасці "Прафесійнае навучанне" з прысваеннем кваліфікацыі "Выкладчык".

На факультэце праходзяць перападрыхтоўку выкладчыкі агульнатэарэтычных дысцыплін, якія не маюць педагагічнай адукацыі; выкладчыкі медыка-біялагічных, клінічных, фармацэўтычных дысцыплін; выкладчыкі медыцынскіх каледжаў Рэспублікі Беларусь, а таксама выкладчыкі іншых устаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацікаўленыя ў набыцці спецыяльнасці "Прафесійнае навучанне".

Работа са слухачамі будуецца дыферэнцавана, з улікам стажу і вопыту работы, прафесійнай кваліфікацыі, наяўнасці педагагічнага вопыту і вопыту арганізацыйна-кіраўнічай дзейнасці, што дазваляе забяспечыць атмасферу даверу, адкрытасці, гатоўнасці да ўключэння ў інтэрактыўныя, дыялогавыя формы навучання.

Навучанне пабудавана на аснове блочна-модульнага падыходу: у яго структуру ўключаны філасофска-культуралагічны, псіхолага-педагагічны і практычны блокі. Цэнтральным, арыентаваным на спецыфіку спецыяльнасці, з'яўляецца псіхолага-педагагічны блок, падчас вывучэння якога слухачы асвойваюць агульную педагогіку і педагогіку вышэйшай школы, агульную псіхалогію, псіхалогію вышэйшай школы і педагагічную псіхалогію, тэорыю і методыку прафесійнага навучання, тэхналогіі выхавання ў вышэйшай школе, асновы інавацыйнай педагогікі. Цэласнасць, практычную скіраванасць, сістэмнасць падрыхтоўкі слухачоў надаюць знаёмства з педагагічнай рыторыкай, узроставай псіхалогіяй, асновамі педагагічнай этыкі, педагагічнай дыягностыкай, арганізацыяй кіравання ў сістэме вышэйшай адукацыі, метадалогіяй педагагічнага даследавання.

Асноўныя задачы навучання:

 • фарміраванне сістэмы ведаў аб мэце, задачах і змесце дзейнасці выкладчыка ВНУ і сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы;
 • фарміраванне ў слухачоў сістэмы ведаў аб сучасных тэхналогіях адукацыі і выхаванні (канцэптуальных палажэннях, мэтавых арыентацыях, асаблівасцях зместу дзейнасці і методыкі), фарміраванне ўменняў праектавання і ажыццяўлення практычнай прафесійнай дзейнасці на тэхнічнай аснове;
 • садзейнічаць развіццю аналітычных, камунікатыўных, праекціровачных, прагнастычных і іншых педагагічных уменняў і рэфлексіўных здольнасцяў, неабходных у дзейнасці выкладчыка і куратара акадэмічнай групы;
 • ствараць умовы да авалодання слухачамі педагагічнай тэхнікай арганізацыі і правядзенні выхаваўчых мерапрыемстваў у групе, якая курыруецца;
 • даць магчымасць для прымянення ў практычнай дзейнасці адносін творчага супрацоўніцтва як са студэнтамі, так і з калегамі па рабоце;
 • фарміраванне ўяўленняў:
  • аб сучасных выхаваўчых тэхналогіях і іх месцы ў сістэме "асоба-грамадства-адукацыя";
  • аб ролі ажыццяўлення працэсу выхавання на тэхналагічнай аснове ў павышэнні яго выніковасці;
  • аб заканамернасцях развіцця асобы выхаванцаў пры выбары і канструяванні выхаваўчай тэхналогіі (у тым ліку тэхналогіі распрацоўкі планаў, праграм, падручнікаў і г.д.);
 • фарміраванне ўменняў аналізаваць сучасныя тэхналогіі адукацыі і выхавання з пазіцыі іх значнасці для дасягнення пастаўленых мэт; уменняў вызначаць мэты, якія дыягнастуюцца і якія змяшчаюць чаканыя пэўныя вынікі; уменняў канструяваць асобныя кампаненты выхаваўчага працэсу; уменняў вызначаць педагагічныя ўмовы паспяховасці выхаваўчай тэхналогіі.